Lékaři a sestry

MUDr. Tomáš Kočí

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze v roce 1985. Lékařskou praxi začal jako pediatr na dětském oddělení v České Lí…


více...

MUDr. Daniel Schneeberger

Kvalifikace:1982 – Ukončení Fakulty dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze1985 – Atestace z dětského lékařství1991 – Atestace z lékařské alergologie a imunologie


více...

Ivana Panáčková

Ukončila v roce 1984 studium na SZŠ v Praze a nastoupila jako dětská sestra do Fakultní nemocnice Motol na gynekologicko-porodnické oddělení. Po ukončení mateřské…


více...

Martina Kulhánková

Ukončila SZŠ v Děčíně, obor dětská sestra v roce 1992 a do roku 2009 pracovala na JIP dětského oddělení NsP Česká Lípa. Do naší ordinace nastoupila koncem roku 2009 a je naším benjamínkem.


více...